CHETRA MPG

CHETRA MPG

CHETRA MPG je 2-zložková zmes na výrobu plochého tesnenia všetkých foriem a veľkostí. Je vhodná pre väčšinu priemyselných aplikácii v prostrediach s pH = 2 až 11 v teplotnom rozsahu -50°C až +260°C a pri tlakoch od hodnôt vákua po 22 bar kvapalinového tlaku. Ploche tesnenia vyrobene z CHETRA MPG odolávajú ihneď tlaku 1 bar a po úplnom vytvrdení (po cca 2-3 hod.) do 22 bar kvapalného tlaku. CHETRA MPG je odolné vode, olejom, rozpúšťadlam, pare (do 7 bar), hydraulickým kvapalinam, chemikáliam (s výnimkou koncentrovaných kyselín a koncentrovaných horúcich lúhov) a pod. Ľahko sa nanáša na očistenú plochu a zostáva tvárne dovtedy, kým sa nedostane do styku s tvrdidlom nastriekaným na protiľahlej ploche.

CHETRA MPG zodpovedá americkým predpisom FDA (Food and Drug Administration/USA).

Údaje pre objednávku:

Výrobok Obsah Baliaca jednotka Výrobné číslo
CHETRA MPG
Tvrdidlo
400 g
185 g
1 kartón = 2 tuby + 2 rozprašovače 900511