MECHANICKÉ UPCHÁVKY pre chemické normované čerpadla

MECHANICKÉ UPCHÁVKY pre chemické normované čerpadla

Typ 877x

Typ 877X je predmontovaná mechanická upchávka nasadená priamo na hriadeľ čerpadla. Upnutie obežného kolesa je cez ochranné púzdro hriadeľa upchávky pre KSB-čerpadla rady CPK-C1. Upchávkový priestor je PT1054.

Vlastnosti:

  • dvojitá
  • dvojitá Cartridge s upnutím obežného kolesa
  • dvojito odľahčená
  • obidva smery otáčania
  • viacspružinová (chránené)
  • stacionárna konštrukcia

Medzné údaje:

Dw: 25 - 80 mm
Pmax: 20 bar
t: +220°C
vmax: 25 m/s