MECHANICKÉ UPCHÁVKY delené

MECHANICKÉ UPCHÁVKY delené

Typ 299

Typ 299 je mechanická upchávka pre nasadenie v rotačných čerpadlach, vrtuľových čerpadlach (čerpadla pre chladiacu vodu v elektrárňach, aj v atómových), vo francisovych a kaplanovych turbínach (vodné elektrárne). Je to vysoko hodnotná delená upchavka, ktorá v nasadení prevyšuje pôvodné delené upchávky. Je vždy na mieru pre zariadenie a špecialnou konštrukciou prispôsobená na jednoduchú montáž.

Použitie tejto upchávky doporučujeme v týchto situaciach:

  • čerpadlo/zariadenie je na ťažko prístupnom mieste
  • ťažká montáž/demontáž
  • veľký priemer hriadeľa

Vlastnosti:

  • jednoduchá
  • odľahčená
  • obidva smery otáčania
  • viacspružinová (chránené)
  • stacionárna konštrukcia

Medzné údaje:

Dw: 50 - 600 mm
Pmax: 0,5 bar (vakuum) - 25 bar
t: +120°C
vmax: 10 m/s