Prostriedky pre údržbu

údržba

CHETRA SOLV

CHETRA SOLV je okamžité rozpušťadlo hrdze a maziva. Veľmi dobre vniká do všetkých štrbín a má vynikajúci hĺbkový účinok. Uvoľňuje aj zapečené svorníky upchávkového veka po 1-2 minútovom pôsobení a poskytuje krátkodobu ochranu proti korozii.


CHETRA N.A.S

CHETRA N.A.S je montážne mazivo a zároveň prostriedok proti korozii, oteru, zadreniu, pripečeniu pri veľmi vysokom tlaku a vysokých teplotách.


CHETRATHENE

CHETRATHENE je vysoko účinný čistiaci prostriedok. Čistí hriadeľ, upchávkové veko, a upchávkový priestor od oleja, grafitu, tuku a iných usadenín.


Pack-boy

Pack-boy je nástroj pre správny strih dĺžky, hrubky a styčnej plochy jednotlivých upchávkových kružkov. Pomocou posuvných stupníc a kalibrovacieho zariadenia možno požadované rozmery spoľahlivo a rýchlo vyrobiť.


CHETRA vyťahovák

CHETRA vyťahovák upchávkového tesnenia slúži na odstránenie starého tesnenia bez zbytkov.


CHETRA montažná šablóna

CHETRA montažná šablóna upchávkového tesnenia slúži ako pomôcka pre konečné umiestnenie jednotlivých upchávkových kružkov. Stupnica umožňuje príslušný strih šablóny k rôznym priemerom hriadeľa čerpadla a hĺbky upchávky.