PTFE výrobky

PTFE

Typickou črtou PTFE-výrobkov je ich univerzálnosť v technickej použiteľnosti, ktorá vyplýva z vlastností tohto materiálu a to najmä z odolnosti voči chemikáliam a teplotám a zo stálosti voči poveternostným vplyvom a svetlu. Ďalším pozitívom je aj hospodárnosť - pri vytvarovaní potrebného tesnenia prakticky nevzniká odpad.