Delenie vodným lúčom

Vodný lúč

Spoločnosť CHETRA SK s.r.o ponúka komplexné služby v oblasti delenia materiálov vodným lúčom. Delenie materiálov vodným lúčom prevádzame na 5 osom vodnom lúči Evolution X5 od talianského výrobcu Waterjet Corporation s.r.l.

Vodný lúč

V rámci komplexných služieb delenia materiálov vodným lúčom ponúkame:

 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Spracovanie výrobných podkladov pre delenie vodným lúčom
 • Obstaranie požadovaného materiálu
 • Rezanie vodným lúčom
 • Balenie a dodanie hotových produktov

Postup opravy:

 • Demontáž armatúry
 • Pieskovanie armatúry
 • Výmena nefunkčných častí
 • Náter alebo žiarový povlak vnútorných stien
 • Zabrúsenie tesniacich plôch diamantom
 • Kompletizácia armatúry
 • Skúška tesnosti
 • Nastavenie požadovaného otváracieho pretlaku
 • Vonkajší náter armátury
 • Vystavenie protokolu o oprave

Technický popis vodného lúča spoločnosti Chetra SK s.r.o.:

Vodný lúč spoločnosti CHETRA SK je vybavený 5 osím 3D evolučným rezným systémom s integrovanou dotykovou sondou, samovyrovnávacou diamantovou zmiešavacou komorou a antikolíznym zariadením, ktorý pomocou dotykovej sondy automaticky udržuje konštantnú vzdialenosť medzi tryskou a materiálom počas práce a otáčania rezacej hlavy. Vodný lúč je schopný rezať pod 45° uhlom. Maximálny rozmer materiálu, ktorý vieme spracovať 4000x2000x100.

Rezná plocha Plocha vnútornej nádrže Celkové rozmery Rýchlosť posuvu Nosnosť Presnosť Opakova- teľnosť Gguľová tyč 300 mm Max. hrúbka rezaného materiálu
X=2000 mm
Y=3000 mm
Z=300 mm
A=69°
C=nekoneč
2340 mm x 4510 mm X = 3250 mm
Y = 5500 mm
Z = 2520 mm
0 - 20 mt/min 800 kg/m2 ± 0,05 mm ± 0,025 mm ± 0,05 mm 100 - 150 mm (v závislosti od materiálu)

Technológia rezania vodným lúčom:

Technológia delenia materiálov vodným lúčom využíva abrazívny účinok vysokotlakového vodného lúča, ktorý pôsobí na materiál. Dochádza tak k obrusovaniu materiálu vysokotlakovým lúčom, pričom dochádza k oddeleniu materiálu. Rýchlosť tohto lúča dosahuje dvakrát vyšších hodnôt ako je rýchlosť zvuku. Tieto rýchlosti dosahuje za pomoci vysokotlakového čerpadla. Trysky sú vyrobené zväčša zo zafíru, ich priemer sa pohybuje v rozmedzí 0,076-2 mm. Ako abrazíva sa využíva hlavne karbid kremíka (SiC), oxid hliníka (Al2O3) a diamantový prach.

Výhody technológie delenia materiálov vodným lúčom:

 • Vysoká rýchlosť rezu
 • Schopnosť rezať rovinné, ale i tvarovo zložité plochy v úzkych toleranciách
 • Možnosť riadiť dráhu lúča počítačom
 • Vodným lúčom možno deliť všetky druhy materiálov
 • Možnosť dosiahnutia rezu s vysokou presnosťou
 • Pri rezaní vodným lúčom nedochádza k žiadným mechanickým, chemickým alebo fyzikálnym zmenám materiálu
 • Pri reze vodným lúčom nedochádza k narušeniu povrchu materiálu
 • Vodný lúč využíva studený rez a preto nedochádza k tepelnému ovplyvneniu materiálu
 • Vodný lúč umožňuje delenie viacvrstvových materiálov
 • Applikovateľnosť na sústruženie, frézovanie, vŕtanie

Možnosti využitia vodného lúča:

 • Rezanie tvrdých a tažkoobrobiteľných materiálov - titán, wolfram, tantal, atď.
 • Rezanie kompozitov - karbid volfrámu, karbid kremíka, uhlíkové materiály, atď.
 • Rezanie vláknitých materiálov, plastov, azbestu, koží, gúm, atď.
 • Rezanie dreva, laminátu, drevotriesky, atď.
 • Rezanie skla - obyčajného, viacvrstvového, nepriestrelného, drôteného, atď.
 • Rezanie kameňa - prírodného, umelého, žuly, mramoru, keramiky, porcelánu, dlaždíc, obkladov, atď.

Aplikácie: