Kontakt

Prevádzka Hencovce

prevádzka Hencovce

CHETRA SK s.r.o.

Sládkovičova 1937
093 02 Hencovce
Slovenská republika

Kontaktné údaje

tel.: +421 57 4885870
fax: +421 57 4885871
email: chetra@chetra.sk
web: www.chetra.sk

Zameranie prevádzky

 • Predaj tesnení
 • Servis a aplikácia čerpadiel
 • Zváračske a zámočnícke práce
 • Servis a aplikácia mechanických upchávok
 • Zameriavanie súosovosti

Prevádzka Medzilaborce

prevádzka Medzilaborce

CHETRA SK s.r.o.

Zámočnícka 1406
068 01 Medzilaborce
Slovenská republika

Kontaktné údaje

tel.: +421 57 7795579
email: chetra@chetra.sk
web: www.chetra.sk

Zameranie prevádzky

 • Žiarové nástreky
 • HVOF nástreky
 • plazmové nástreky
 • Renovácia armatúr

Prevádzka Ružomberok

prevádzka Ružomberok

CHETRA SK s.r.o.

Areál MONDI SCP a.s.
Tatranská cesta 3
034 17, Ružomberok
Slovenská republika

Kontaktné údaje

tel.: +421 910 555 997
email: jaroslav.benus@chetra.sk
web: www.chetra.sk

Zameranie prevádzky

 • Obrábanie kovov
 • Hydraulické jednotky
 • Analýza a filtrácia olejov
 • Delenie vodným lúčom

Vedenie firmy

Konateľ
Ing. Peter Bubnár +421 905 709 699 peter.bubnar@chetra.sk
Výkonný riaditeľ
Ing. Jaroslav Tatarka +421 915 942 736 j.tatarka@chetra.sk
Technický riaditeľ
Ing. Ondrej Micík +421 911 481 080 ondrej.micik@chetra.sk

Vedenie firmy

Konateľ
Ing. Peter Bubnár
+421 905 709 699 peter.bubnar@chetra.sk
peter.bubnar@chetra.sk
Výkonný riaditeľ
Ing. Jaroslav Tatarka
+421 915 942 736 j.tatarka@chetra.sk
j.tatarka@chetra.sk
Technický riaditeľ
Ing. Ondrej Micík
+421 911 481 080 ondrej.micik@chetra.sk
ondrej.micik@chetra.sk

Kontakty

Asistentka konateľa
Ing. Alena Bochinová +421 903 476 000 alena.bochinova@chetra.sk
Obchodné oddelenie
JUDr. Ján Lapišák +421 904 229 400 obchod1@chetra.sk
Oddelenie výskumu a vývoja
Ing. Pavol Hrabek +421 905 296 026 pavol.hrabek@chetra.sk
Špecialista na vodný lúč
Milan Mrva +421 910 555 013 milan.mrva1@mondigroup.com
Sekretariát
Ivana Dudášová +421 57 4885870 chetra@chetra.sk
Mzdy a účtovníctvo
EKON-SES s.r.o. +421 915 800 050 personalne@ekonses.sk
Šéfmontér - špecialista na točivé stroje
Pavol Hrabek +421 905 408 389
Šéfmontér - špecialista na točivé stroje
Miroslav Cimprich +421 918 645 241
Technik - špecialista na hydrauliku + Obrábačské práce
Jaroslav Beňuš +421 910 555 997 jaroslav.benus@chetra.sk
Technik - špecialista na žiarové povlakovanie
Ing. Matúš Savčak +421 905 680 229 matus.savcak@chetra.sk

Kontakty

Asistentka konateľa
Ing. Alena Bochinová
+421 903 476 000 alena.bochinova@chetra.sk
alena.bochinova@chetra.sk
Obchodné oddelenie
JUDr. Ján Lapišák
+421 904 229 400 obchod1@chetra.sk
obchod1@chetra.sk
Oddelenie výskumu a vývoja
Ing. Pavol Hrabek
+421 905 296 026 pavol.hrabek@chetra.sk
pavol.hrabek@chetra.sk
Špecialista na vodný lúč
Milan Mrva
+421 910 555 013 milan.mrva1@mondigroup.com
milan.mrva1@mondigroup.com
Sekretariát
Ivana Dudášová
+421 57 4885870 chetra@chetra.sk
chetra@chetra.sk
Mzdy a účtovníctvo
EKON-SES s.r.o.
+421 915 800 050 personalne@ekonses.sk
personalne@ekonses.sk
Šéfmontér - špecialista na točivé stroje
Pavol Hrabek
+421 905 408 389
Šéfmontér - špecialista na točivé stroje
Miroslav Cimprich
+421 918 645 241
Technik - špecialista na hydrauliku + Obrábačské práce
Jaroslav Beňuš
+421 910 555 997 jaroslav.benus@chetra.sk
jaroslav.benus@chetra.sk
Technik - špecialista na žiarové povlakovanie
Ing. Matúš Savčak
+421 905 680 229 matus.savcak@chetra.sk
matus.savcak@chetra.sk