MECHANICKÉ UPCHÁVKY na mieru pre miešadla, sušičky a pod.

MECHANICKÉ UPCHÁVKY na mieru pre miešadla, sušičky a pod.

Typ 541

Typ 541 je mechanická upchávka na utesnenie butadienu/dolné miešanie. Keďže butadien vytvrdzuje trvalo elasticky, vznikajú pri problemoch s tesnením veľmi vysoké náklady len pri čistení zariadení (často vodou pod tlakom 400 bar). Konštrukcia upchávky je "samonastavujúca", stacionárna, prispôsobená agregátu, s vedením hradiacej kvapaliny a ochranou citlivých častí.
Chod: vyšší hradiaci tlak (dávkovaný cudzí preplach)
Životnosť: >4 roky

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • predmontovaná Cartridge
 • dvojito odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • stacionárna konštrukcia
 • integrované ložisko

Medzné údaje:

Dw: 40 - 200 mm
Pmax: 20 bar
t: +220°C
vmax: 10 m/s

Typ 577G

Typ 577G je mechanická upchávka pre farmacie/sušičky - vakuová nuč. Utesňovaným médiom je zvyčajne liek, ktorý odbúrava prebytočné železo z organizmu. Na tesnenie sa kladú nasledovné požiadavky: možnosť CIP, sterilná konštrukcia, použitie materiálu "bez železa"= Hastelloy C, zdvižný vlnovec na vyrovnávanie axiálneho pohybu. Mechanická upchávka je kompletnou jednotkou - dvojitá mechanická upchávka s integrovaným ložiskom, Cartridge púzdrom, prírubou, zdvižným vlnovcom a zároveň prispôsobená na agregát.

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • predmontovaná Cartridge
 • plynové mazanie
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • stacionárna konštrukcia
 • integrované ložisko

Medzné údaje:

Dw: 80 mm a iné
Pmax: vakuum - 3 bary
t: +280
n: 20 - 30 min -1

Pre ďalšie náročné požiadavky utesnenia médii ako anilin, latex, PVC, špeciálny perličkový mlyn, odparovač, odkofeínovanie, bütten-miešadlo, homogenizátor a iné - máme pripravené hotové vyskúšané riešenia "CHETRA" mechanickými upchávkami.