Stratégia

Firemná stratégia

Snahou spoločnosti je vyvíjať a vyrábať kvalitné a pre zákazníka zaujímavé výrobky. Dané výrobky sa snažíme vyrobiť tak, aby spĺňali všetky očakávania odberateľov (kvalita, trvácnosť, rýchlosť výroby, cena, záručné podmienky) a tým ich motivovať k ďalšej spolupráci. Vstupom Slovenska do Európskej únie vznikajú zvýšené požiadavky na všetky oblasti hospodárstva. V posledných rokoch rovnako veľmi intenzívne rastú požiadavky trhu na kvalitu výrobkov a dodržanie dodacích termínov. Uvedomujeme si, že aj modernizácia a rôznorodosť výroby a s ňou súvisiacich výrobných systémov je dôležitou stratégiou každej jednej spoločnosti, ktorá sa chce v súčasných podmienkach uchádzať o priazeň zákazníkov na existujúcom trhu.

Starostlivosť o zákaznikov

Cieľom našej spoločnosti je nie len vyrábať a následne predávať kvalitné produkty, ale naším partnerom poskytovať aj ďalšie dodatočné služby v podobe záručného a pozáručného servisu a ďalších. V oblasti orientácie na zákazníkov spoločnosti chceme, aby naši zákazníci boli spokojní a úspešní. Našich partnerov podporujeme v oblasti obchodno-technických služieb a marketingu. Tím sa stáva úspech našich zákazníkov aj našim úspechom.

Naša výhoda oproti domácim firmám je v našom servisnom stredisku, kde sme schopní opraviť akýkoľvek typ mechanickej upchávky aj od iných výrobcov, v mnohých prípadoch aj do 24 hodín. Zároveň sme schopní poskytnúť zákazníkom kompletný servis zariadenia aj s uvedením do prevádzky. Medzi našich dlhoročných spokojných zákazníkov patria významné slovenské firmy ako sú:

  • Mondi SCP a.s. Ružomberok
  • U.S. Steel Košice s.r.o.
  • Slovnaft a.s. Bratislava
  • Bukocel a.s. Hencovce
  • Chemstroj s.r.o. Strážske
  • Chemosvit a.s. Svit, a i.

Kvôli eliminácii konkurencie sa pravidelne zameriavame aj na identifikovanie silných a slabých stránok konkurentov.