MECHANICKÉ UPCHÁVKY
na mieru pre čerpadla

MECHANICKÉ UPCHÁVKY na mieru pre čerpadla

Typ 861

Typ 861 je mechanická upchávka pre etylénové zariadenia/quench-olejové čerpadla. Jednotlivé časti sú predimenzované, čím sú dosiahnuté rezervy vo výkone. Použité sú samonastavujúce klzné protikrúžky, masívne klzné plochy a optimalizované vedenie hradiacej kvapaliny. Z hľadiska životnosti v tejto triede mechanických upchávok patrí typ 861 k absolútnej špičke.

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • predmontovaná Cartridge
 • odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • stacionárna konštrukcia
 • API 610

Medzné údaje:

Dw: 20 - 200 mm
Pmax: 50 bar
t: -100°C až +280°C
vmax: 35 m/s

Typ 770

Typ 770 je mechanická upchávka na utesnenie teplonosného oleja do max. 400 °C bez cudzieho chladenia. Utesnenie je prevedené prostredníctvom špeciálnej dvojitej tandem mechanickej upchávky a quench-termosifónu. Príruba s chladiacimi vrúbkami, vedený optimovaný "studený" quench-spätný odvod a iné opatrenia vedú k odvodu tepla a zabraňujú krakovaniu a tvorbe olejového uhlíka.


Ďalšie typy pre utesnenie teplonosných olejov a iných horúcich médii sú:

 • 700S
 • 711
 • 775
 • 875T

Vlastnosti:

 • dvojitá/tandem
 • predmontovaná Cartridge
 • odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • kovový vlnovec

Medzné údaje:

Dw: 30 - 115 mm
Pmax: 16 (25) bar
t: +400°C
vmax: 25 m/s

Typ 208S

Typ 208S je mechanická upchávka na utesnenie horúcej vody do max. 200 °C bez cudzieho chladenia. Utesnenie je prevedené jednoduchou mechanickou upchávkou stacionárnej konštrukcie, rotujúceho škrtiaceho púzdra a nasadenou quench nádobou/termosifónom.


Ďalšie typy pre utesnenie horúcej/napájacej vody sú: 201S a 301.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • predmontovaná Cartridge
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová
 • stacionárna konštrukcia

Medzné údaje:

Dw: 28 - 75 mm
Pmax: 25 bar
t: +200°C
vmax: 25 m/s
chod: API plan 52

Typ 861/862

Typ 861/862 je mechanická upchávka na utesnenie latexu, SB latexu a pod.

Latex obsahuje pevné látky, ktoré majú tendenciu zapekať sa a tým blokovať mechanické upchávky. Preto utesnenie latexu patrí k najkomplikovanejším opráciam v oblasti tesnenia. Často nájdeme ešte latexové pumpy utesnené pletenými upchávkami, lebo mechanické upchávky v týchto situáciach "nefungujú".

Mechanické upchávky "861/862" v latexových prevádzkach fungujú a dosahujú dobrú životnosť (>2 až 4 roky). Mimo iného majú špeciálne cirkulačné/dopravné vedenie, ochranu citlivých častí (časti dotýkajúce sa produktu sú potiahnuté, resp. leštené). Sú robustnej, masívnej konštrukcie a napriek odpovedajúcim priemerom sú dobre prispôsobené agregátu.

Chod: vyšší hradiaci tlak a dávkovanie cudzieho preplachu (862).

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • predmontovaná Cartridge
 • neodľahčená
 • obidva smery otáčania
 • stacionárna konštrukcia (vo vnútri)

Medzné údaje:

Dw: 20 - 200 mm
Pmax: 12 bar
t: -100°C až +280°C
vmax: 25 m/s

Typ 881

Typ 881 je mechanická upchávka na utesnenie hydrogenačných zariadení/mastné kyseliny - nitrily. Takéto prostredie sa nachádza pri prevádzkovaní reaktorových cirkulačných čerpadiel. Je to oblasť s najvyššími požiadavkami na mechanické upchávky. Medium ako nitril, mastné kyseliny a kovové katalyzátory použité pri hydrogenácii vytvárajú najťažšie podmienky. Katalyzátor je poplatinovaný, medium je abrazívne a v niektorých prípadoch dochádza k polymerizácii. Konštrukcia mechanickej upchávky je stacionárna. Použité sú len masívne, flexibilné, kĺzne protikrúžky z tvrdokovu. Citlivé časti sú chránené. Optimálny odvod tepla je podporený vedením cirkulácie.

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • predmontovaná Cartridge
 • odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • stacionárna konštrukcia

Medzné údaje:

Dw: 30 - 200 mm
Pmax: 36(50) bar
t: +20°C až +280°C
vmax: 12(25) m/s

Pre ďalšie náročné požiadavky utesnenia médii ako bitumen, MDI, phenol-pryskirica (destilácia), pipeline-čerpadla, papierenský priemysel, koksovne, decht, rafinerie, petrochemia, cukrovary - máme pripravené hotové vyskúšané riešenia "CHETRA" mechanickými upchávkami.