CHETRALOC 110

CHETRALOC 110

CHETRALOC 110 je určené pre celu oblasť vodnej a plynovej inštalacie. Jedna sa o anaerobný výrobok, ktorý vytvrdzuje normálne bez toho, aby sa zmrštil. Vyznačuje sa dobrou chemickou stálosťou a odolnosťou voči horucej vode a pare (skúšané DVGW). Tieto vlastnosti rozšírujú oblasť použitia tohto výrobku aj ako plošné tesnenie delených skrini a komplikovaných tvarov tesnenia u motorov, prevodoviek, čerpadiel, vek, hydraulických rozvádzačov atď. a tiež ako potrubné tesnenie hlavne veľkých priemerov šrubenia. CHETRALOC 110 zaisťuje vďaka zvláštnym látkam okamžitú tesnosť do 3 bar. Napriek tomu ešte do max. 10 minut po použití sú možné montažné korektúry.

Technické údaje:

Teplotný rozsah: -60°C až +150°C (krátkodobo +200°C)
Tlak: max. 350 bar
Preklenuteľná medzera: > 3", vôľa max. 1 mm pri pri potrubnom a závitovom šrubení ako plošné tesnenie do veľkosti medzery max. 0,2 mm

Údaje pre objednávku:

Typ Baliaca jednotka Výrobné číslo
CHETRALOC 110 100g-ová tuba / krabica (6 tub) 900110