MECHANICKÉ UPCHÁVKY
API 610/682

MECHANICKÉ UPCHÁVKY podľa API 610/682

Typ 207A

Typ 207A(API 610) je jednoduchá upchávka pre väčšinu prípadov použitia v rafinérii a petrochémii do 220°C. Je kompletná so škrtiacim púzdrom, cirkuláciou a quenchom. Táto mechanická upchávka spája dôležité API elementy pre prevádzku s univerzálnou možnosťou nasadenia. Je zvlášť vhodná pre štandardizáciu, čoho dôsledkom je skrátenie údržby a následne minimalizácia výpadkov výroby.

Vlastnosti:

 • jednoduchá
 • predmontovaná
 • odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová (chránené)
 • stacionárna konštrukcia

Medzné údaje:

Dw: 20 - 100 mm
Pmax: 50 bar
t: -20°C až +220°C
vmax: 35 m/s

Typ 851T

Typ 851T(API 610) je bezpečnostná tandem mechanická upchávka špeciálne pre utesnenie ľahko a samovznetlivých médií, napr. ľahkých uhľovodíkov, LPG/kvapalných plynov, rozpúšťadiel a pod. a to aj v spojení s dvojfázovým pripojením a nasadení pri nízkych teplotách. Vďaka špeciálnej geometrii povrchu klzných kružkov, použití len masívnych klzných protikrúžkov, ako aj vďaka malej stykovej ploche pri tepelnom zaťažení, je dosiahnuté predĺženie životnosti mechanickej upchávky a zvýšenie bezpečnosti. Mechanická upchávka splňa TÜV predpis TRB 1 801 o kvapalných plynoch.

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • predmontovaná
 • odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • viacspružinová

Medzné údaje:

Dw: 20 - 200 mm
Pmax: 50 bar
t: -120°C až +315°C
vmax: 25 m/s
chod: API plan 52

Typ 875A

Typ 875A(API 682) je mechanická upchávka pre horúce čerpadlá (rafinérie) napr. pre utesnenie horúceho oleja, pre horúce crack produkty s katalyzátorom v FCC zariadeniach apod. Kvôli lepšiemu chladeniu na klzných plochách je doplnená optimovaným cirkulačným vedením.


Ďalšie typy upchávky podľa API 610/682 sú: 700SA, 870, 875, 875T, 881D, 881D-A.

 • Typ 700SA
 • Typ 870
 • Typ 875
 • Typ 875T
 • Typy 881D
 • Typy 881D-A

Vlastnosti:

 • dvojitá
 • predmontovaná
 • odľahčená
 • obidva smery otáčania
 • kovový vlnovec

Medzné údaje:

Dw: 30 - 150 mm
Pmax: 28 bar
t: -40°C až +400°C
vmax: 25 m/s
chod: API plan 52