Renovácia armatúr

Renovácie priemyselných armatúr

Spoločnosť CHETRA SK s.r.o ponúka služby v oblasti renovácie armatúr. Vykonávame renovácie priemyselných armatúr použitím moderných technológií. Renovujeme poškodené armatúry, ktoré boli vystavené vplyvu ťažkých chemikálií, vysokým teplotám, korózií, treniu, kavitácií, abrázií, erózií alebo iným náročným podmienkam.

Pre zabezpečenie čo najdlhšej životnosti renovovanej armatúry aplikujeme žiarové povlaky. Spoločnosť disponuje najmodernejšou technológiou z oblasti žiarových nástrekov a pre zvyšenie životnosti aplikujeme rôzne typy nanoHVOF povlakov a plazmových povlakov. Podľa prevádzkových podmienok renovovanej armatúry vieme navrhnúť povlak presne na mieru pre danú aplikáciu tak, aby sa predišlo predčasnému opotrebovaniu a aby sa zabezpečila čo najdlhšia prevádzkyschopnosť armatúry.

Renovácia armatúr je pre zákazníka výhodná hlavne z dôvodu, že renovovaná armatúra je cenovo výhodnejšia ako nová armatúra. Samozrejme že naše renovované armatúry dosahujú normovanú kvalitu.

Opravy priemyselných armatúr vykonávame podľa ČSN EN 12569 (133065).

Priemyselné armatúry, ktoré opravujeme:

 • Uzatváracie a regulačné ventily
 • šúpatká
 • Poistné pružinové ventily
 • Redukčné ventily
 • Spätné klapky
 • Spätné ventily

Postup opravy:

 • Demontáž armatúry
 • Pieskovanie armatúry
 • Výmena nefunkčných častí
 • Náter alebo žiarový povlak vnútorných stien
 • Zabrúsenie tesniacich plôch diamantom
 • Kompletizácia armatúry
 • Skúška tesnosti
 • Nastavenie požadovaného otváracieho pretlaku
 • Vonkajší náter armátury
 • Vystavenie protokolu o oprave

Výhody opravy:

 • Cena opravy je výrazne nižšia ako cena novej priemyselnej armatúry.
 • Záručná doba ako pri novej priemyselnej armatúre.

Strojné vybavenie pre renováciu armatúr:

Zváracie zariadenie CW-1000 DN30-1000

Zváracie zariadenie CW-1000

Zariadenie ponúka kompletné riešenie pre MIG/MAG zváranie v a na armatúrach. Zabezpečuje automatické zváranie tesniacich plôch / kruhové zváranie: Otvorov, kruhových plôch, kužeľových plôch. Stroj je vybavený automatickým posuvom a integrovaným vodným chladením.

Brúsne a lapovacie zariadenie SM-750 N

Brúsne a lapovacie zariadenie

Stacionárny brúsny a lapovací stroj pre opracovanie plôch na všetkých armatúrach.

Prenosné brúsne a lapovacie zariadenie – pneumatické TSV – 150 DN

Prenosné brúsne a lapovacie zariadenie

Mobilné brúsne a lapovacie zariadenie s excentrickým pohonom pre opracovanie tesniacich plôch poisťovacích ventilov v rozsahu DN 15-150 mm.U tohto stroja sa brúsny pohyb prerýva s excentrickým pohybom. Tak vzniká krížový výbrus a absolútne rovná tesniaca plocha. Vhodný pre použitie v mieste opravy aj na dielni.

Prenosný brúsny a lapovací stroj SL 15.02

Prenosný brúsny a lapovací stroj SL 15.02

Mobilný brúsny a lapovací stroj pre opravy tesniacich plôch.

Skúšobňa armatúr PS-SV 30(M)

Skúšobňa armatúr PS-SV

Skúšobne môžu byť používané v rôznych situáciách. Napr. pre testovanie nových armatúr, testy v priebehu výroby, testy po opravách alebo preventívne. Skúšky väčšinou obsahujú testy telesa, priesaky sediel či reakčné tlaky aj poisťovacích ventilov.Ovládacia konzola sa používa pre samotné testovanie (plnenie armatúry, tlakovanie, ovládanie upínania, meranie behom testu)

Systém pre správu a dokumentáciu skúšok

Systém pre správu a dokumentáciu skúšok - valvedoc

Záznamy a spracovanie skúšok je dôležitou súčasťou. Ide o systém pre dokumentáciu skúšok a správu skúšobného protokolu. Základom skúšobného protokolu je prezentácia krivky tlaku. Tá jasne zaznamenáva či, a k akým veľkým poklesom tlaku došlo pri teste, alebo aký bol reakčný tlak u poisťovacích ventiloch.Po teste je vytvorený protokol vo formáte PDF a je automaticky uložený.