Žiarové nástreky - HVOF nástreky, plazmové nástreky

pic02

Žiarové nástreky sú zamerané hlavne na ochranu povrchov. Povlaky aplikované žiarovým striekaním zohrávajú kľúčovú úlohu vo výrobe a renovácií.

Ponúkame aplikácie žiarových nástrekov. Najmodernejšou technológiou:

Používame systémy s robotom ABB nemeckej firmy Thermico GmbH & Co. KG.

Presné nanášanie povlakov dosahujeme polohovacím zariadením a otočným stolom v spolupráci s robotom ABB 4600. Polohovacie zariadenie nám umôžňuje veľmi presne nanášať plochy s priemerom až 1100 mm a dĺžky až 3080 mm pri rýchlosti otáčania 6-300 ot/min.

Viac

Čerpadlá / Mechanické upchávky / Tesnenia

pic03

Servis

Venujeme sa servisu mechanických upchávok a čerpadiel v náročných prevádzkových podmienkach. Vzhľadom na zložitosť problematiky mechanických upchávok a požiadaviek našich zákazníkov bola vytvorená aplikačná a servisná skupina, ktorá sa snaží odbornou montážou a dozorom vylúčiť zlyhania tesnení kvôli neodbornej montáži. Sú to pracovníci, ktorí su úzko špecializovaní na danú problematiku a dosahujú veľmi dobre výsledky (pozri referencie). Ďalej touto skupinou je zabezpečený operatívny zásah v prípade havarijných stavov.

Viac
pic04

Produkty

Kladieme veľký dôraz na mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a ekologickú nezávadnosť svojích produktov.

Zabezpečujeme široké spektrum tesnení pre zariadenia pracujúce v prostrediach s rôznymi chemickými a teplotnými nárokmi.Ponúkame kompletný program tesnení, mechanických upchávok, pletených upchávkových tesnení(šnúr), grafitových tesnení, PTFE produktov, ostatných tesnení a prostriedkov pre údržbu.

Viac

Vodný lúč - delenie a rezanie vodným lúčom

pic02

Ponúkame komplexné služby v oblasti delenia materiálov vodným lúčom. Delenie materiálov vodným lúčom prevádzame na 5 osom vodnom lúči SUPREMA.

Technológia delenia materiálov vodným lúčom využíva abrazívny účinok vysokotlakového vodného lúča, ktorý pôsobí na materiál. Dochádza tak k obrusovaniu materiálu vysokotlakovým lúčom, pričom dochádza k oddeleniu materiálu.

Vodný lúč spoločnosti CHETRA SK je vybavený 5 osím 3D evolučným rezným systémom.

Viac

Strediská

pic02

Hencovce

 • Predaj tesnení
 • Servis a aplikácia mechanických upchávok
 • Servis a aplikácia čerpadiel
 • Zameriavanie súosovosti
 • Zváračske a zámočnícke práce
pic03

Medzilaborce

 • Žiarové nástreky
  • nanoHVOF nástreky
  • plazmové nástreky
 • Renovácia armatúr
pic04

Ružomberok

 • Obrábanie kovov
 • Analýza a filtrácia olejov
 • Hydraulické jednotky
 • Delenie vodným lúčom
Kontakt

Renovácia armatúr

pic02

Ponúkame služby v oblasti renovácie armatúr. Vykonávame renovácie priemyselných armatúr použitím moderných technológií. Renovujeme poškodené armatúry, ktoré boli vystavené vplyvu ťažkých chemikálií, vysokým teplotám, korózií, treniu, kavitácií, abrázií, erózií alebo iným náročným podmienkam.

Pre zabezpečenie čo najdlhšej životnosti renovovanej armatúry aplikujeme žiarové povlaky. Spoločnosť disponuje najmodernejšou technológiou z oblasti žiarových nástrekov a pre zvyšenie životnosti aplikujeme rôzne typy nanoHVOF povlakov a plazmových povlakov.

Renovácia armatúr je výhodná hlavne z dôvodu, že renovovaná armatúra je cenovo výhodnejšia ako nová armatúra. Samozrejme že naše renovované armatúry dosahujú normovanú kvalitu.

Opravy priemyselných armatúr vykonávame podľa ČSN EN 12569 (133065).

Viac